VÅRE ANSATTE

 

Bård Vikaune

Råvare- og lageransvarlig

Bård tar hånd om råvarene inn til bedriften. Han sørger for kvalitetskontroll og holder øye med hvor mye som er på lager til en hver tid. 
Bård er på eiersiden i bedriften med 50%.

Per Vikaune

Teksnisk sjef

Per sørger for at alle maskiner og prosesser går som de skal. 
Han har absolutt gehør og hører med an gang hvis en av maskinene ikke har riktig lyd.
Per er på eiersiden i bedriften med 50%

Frode Brattås

Produksjonsarbeider

Frode er blokkamskinkjører. Han har ansvaret for "gammelmaskina" - stedet der nær sagt alle produkter som skal viderebhandles i trommelanlegget produseres.

Jo Anders Vikaune

Produksjonsansvarlig

Jo Anders er produksjonsansvarlig. Han tilrettelegger og sørger for at alle maskiner går og alle får oppgaver.
Han har ansvarlig for labben, - og er bedriftens representant når Kontrollrådet kommer på besøk.

Per Dagfinn Vikaune

Blandeansvarlig

Per Dagfinn er produksjonsarbeider og kjører blokkmaskin. I tillegg har han ansvaret for bedriftens tre blandeanlegg. Resepter og blandingsforhold mellom tilslag, sement og tiletningsstoffer er hans oppgave.

Jan Roder Teveldal

Produksjonsarbeider

Jan Roger er en av de som har ansvaret for trommelanlegget. Sammen med kollega Andrei har de to sørget for at våre topp-produkter blir tromlet, palletert og emballert. 
Han har ansvar for å bestille paller til sin del av produksjonen.

Andre Porjajev

Produksjonsarbeider

Andrei er en av to på trommelanlegget. I tillegg kjører han truck, - sørger for råvarer til trommelen og setter ferdigvarer på lageret.

Andreas Wold

Produksjonsarbeider

Andreas er blokkmaskinkjører. Han er på "nymaskina" og følger opp produksjonen med kvalitetskontroll på ferskvaresiden, - og på ferdigvaresiden. 
 

Janne Jønvik

Renhold

Janne er den som vasker og steller for oss. Det er viktig at det ser rent og pent ut, - og at blomstene får en vannskvett i ny og ne.  

Jonny Baar

Ekspedisjon og logistikkansvarlig

Jonny sørger for å holde høyt nivå på ordremottak og logistikk. Ofte er det Jonny som tar telefonen når du ringer til Vikaune Fabrikker. Han sørger for å bestille nok egenproduserte varer og handelsvarer til lager.

Mats Vilander Vikaune

Regnskap og økonomi

Mats holder oversikt over bedriftens kreti og pleti. Han setter sin lit til å være ajour til en hver tid.
Han er med i KS-gruppa og representerer bedriften i felles KS-gruppe med de andre fabrikkene i ASAK Miljøstein.

Terje Gaarden

Daglig leder

Terje samler trådene og har ansavret for den daglige drift.
Personalansvar, budjett og økonomi.
Terje representerer bedriften i ASAK Miljøsteins styre.

Please reload