top of page

ASAK MILJØSTEIN

 

AM_Nylogo.PNG

Samarbeidsavtalen som danner grunnlaget for ASAK Miljøstein ble skrevet under i 1998. Avtalen omfatter fem produksjonsbedrifter og tre eiere.

Bakgrunnen for avtalen var i hovedsak et ønske fra byggvarekjedene om at leverandørene skulle være landsdekkende. Med tunge betongprodukter er det vanskelig å konkurere på lange avstander, - og det ble vanskelig for enkeltstående fabrikker å tilfredsstille kjedene.

Med fem fabrikker, fra Bodø i nord til Kristiansand i sør, - dekker ASAK Miljøstein hele Norge. Med ni selgere betjener ASAK Miljøstein forhandlernettet gjennom personlig kontakt, - bygging av utstillinger og oppfølging på messer og produktkurs.

 

Gjennom samarbeidet i ASAK Miljøstein har fabrikkene fått en flott salgskanal. Fellesskapet bidrar til produktutvikling, felles IKT-plattform, KS-system og reklamasjonshåndtering.

 

Eierselskapenes fem fabrikker bidrar til felles kvalitet og en harmonisert palletering. Dette gjør at produktene kan selges over hele landet, med bakgrunn i èn prisliste og felles NOBB-nummer.

bottom of page