received_10155674250122718
received_10155674250122718

press to zoom
received_10155674250122718
received_10155674250122718

press to zoom
1/1

HISTORIE

 

Peder Vikaune

Vikaunes histrorie startet i 1920 da gründer Per (Peder) Vikaune begyndte sin virksomhet. Gjennom årene har Vikaune vært innom mange bransjer. I starten var det uttak av brenntorv, men snart var Per Vikaune engasjert innenfor bødtkerfaget i Stjørdal Tønnefabrikk. Senere stjørdal Dunkefabrikk.

På 30-tallet var driften utvidet til å omfatte saftpressing, kistefabrikk og begravelsesbyrå. Etter 2. verdenskrig kjøpte Pederr en semenkvote fra et firma på Verdal, og dermed var betong kommet inn i bedriften. Det var mangel på mange bygningsvarer og han startet produksjon av både takstein og bygningsblokk. Senere startet han med betongrør og kummer.

På 60-tallet lå alt til rette for å starte med ferdigbetongproduksjon. Sent på 70-tallet ble betongstasjonen flyttet til Sutterø industriområde. Senere, i 1987 flyttet resten av betongfabrikken etter.

I betongfabrikken ble det gjort forsøk med belegningsstein. Det viste seg at markedet for slike produkter var stort. Etter mange år med en blandet produksjon av kommunalvarer og markprodukter ble det besluttet å spisse kompetansen mot belegningsstein og relaterte murprodukter.

For å kunne møte byggvarekjedenes krav om landsdekkende salg, og for å kunne bygge opp en sterk merkevare, - ble det i 1998 innledet et salgssamarbeid med flere andre fabrikker i bransjen. ASAK Miljøstein AS er i dag den største leverandøren i markedet. Salgsselskapet har kjedeavtaler med de fleste byggvarehusene, - og betjener i tillegg proffmarkedet og utførende gjennom direkte avtaler.
Høsten 2008 startet monteringen av en ny maskinlinje for produksjon av belegningsstein og murprodukter. Produksjonen startet første kvartal 2009. Det nye anlegget kan produsere i tosjikt noe som gir et sterkere produkt og flere muligheter når det gjelder overflate. Vikaune Fabrikker ble utnevnt til "Årets Betongvarefabrikk" av Byggeindustrien.

 

Firmaet eies i dag av tredje generasjon Vikaune. Per og Bård er begge aktive i selskapet.
Vikaune Fabrikker selger ikke direkte til forbruker, men kanaliserer alt salg gjennom forhandlernettet. Gå inn på www.asak.no for mer informasjon, idéer og forhandlerliste.


----------------------------------
En ny milepæl i Vikaune Fabrikkers historie ble satt ned, da selskapet ble solgt 28. oktober 2022. GO Betong har kjøpt alle aksjene i selskapet, og eier nå alle fem produskjonsbedrifter i ASAK-familien.  

Norske kvalitetsprodukter fra ASAK Miljøstein AS.

Historiske bilder fra arkivet, klikk for større bilder
Annonse_Tønnefabrikken
Annonse_Tønnefabrikken

Annonser fra virksomhet Per (Peder) Vikaune hadde tidlig på 1920-tallet.

press to zoom
Saftpresseri_SandstadGård_1932
Saftpresseri_SandstadGård_1932

Vikaune drev saftpresseri på Sandberg Gård (1932) Her ble produsert saft og likører.

press to zoom
Nyfabrikken_1997
Nyfabrikken_1997

Betongfabrikken ble flyttet til Sutterø i 1987.

press to zoom
Annonse_Tønnefabrikken
Annonse_Tønnefabrikken

Annonser fra virksomhet Per (Peder) Vikaune hadde tidlig på 1920-tallet.

press to zoom
1/10