top of page

ÅPENHETSLOVEN

Vikaune Fabrikker A/S er en del av GO Betong konsernet.
Konsernet arbeider med å få implementert Åpenhetsloven, med tilhørende forskrifter.

​§ 1.Lovens formål
Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.​

Vikaune Fabrikker arbeider nå med prosedyrer og innhenting av data i forbindelse med aktsomhetsvurderinger av leverandører.

MILJØ- OG SAMFUNNSANSVAR

heidelberg_png.png

Produksjon av betongprodukter medfører bruk av sement. I våre produkter er det mellom 280 til 350 kg sement pr m3 ferdig betong (ca 2300 kg), 12 - 15%.
 

Sementprodusentene har forsket mye på å få fram en sementtype som har et lavere CO2-avtrykk. Det er ved brenning av kalkstein det meste av CO2-utslippet blir generert. Vår leverandør av sement, NORCEM, har en nullvisjon på CO2-avtrykk, - her i et sitat fra deres hjemmesider:

"Er det mulig å redusere karbonutslippet for betongprodukter til null? Vi tror det. Vår visjon er null CO2-utslipp i løpet av våre produkters levetid innen 2030". 

For å dokumentere vårt CO2-avtrykk har vi utarbeidet en EPD.
Her kan du lese hvilke innsatsfaktorer som medfører utslipp av CO2.
Rapporten tar for seg råvarenes vei, fra grusen blir tatt ut i grustaket, transport og produksjon, - til betongproduktene står ferdig palletert på vårt lager.

EPDene blir resertifisert med fem års intervaller. I mellomtiden kan det komme nye metoder og beregninger som er med å endre våre produkters CO2-avtrykk. F.eks er det satt i gang et prosjekt i regi av SINTEF og betongprodusenter som skal dokumentere hvor mye CO2 betong tar til seg i et livsløp. Det er sementen som prøver å ta opp CO2 i et forsøk på å bli kalkstein igjen. En slik livsløpsbetraktning vil sannsynligvis påvirke vår EPD betraktelig.

Grønt Punkt har vært vår samarbeidspartner gjennom mange år. Gjennom medlemskapet har vi bidratt til innsamling og resirkulering av plast, metall glass og kartong.

Vikaune Fabrikker har som mål å drive sin virksomhet med minst mulig negativ miljøpåvirkning.

Fra januar 2018 er alle bedrifter pliktig til å være med i en tilsvarende ordning.

bottom of page